Na voljo
Blagovne znamke: Sonett
(0)

Belilo 450g Sonett

4,49
V ceno je vključen DDV (22%) 1kos = 9.98€ Na voljo
Brezplačna dostava nad 40€ Rok dostave 1-3 delovnih dni
Brezplačna dostava nad 40 € Rok dostave 1-3 delovnih dni
Opis izdelka

Vsebuje: natrijev perkarbonat. Nevarno: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: belila na osnovi kisikaNeto količina: 450g

Postavljeno na slovenski trg s strani: KALČEK d.o.o., Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana

Komentarji 0
Komentiraj tudi Ti, veš, da si želiš!
Komentiraj in oceni ta izdelek :)
E-poštni naslov ne bo objavljen
Belilo 450g Sonett
Blagovne znamke: Sonett
(0)
Belilo 450g Sonett
4,49
V ceno je vključen DDV (22%) 1kos = 9.98€ Na voljo

Klub zvestih kupcev

S prijavo v klubu zvestih kupcev dobiš stalen popust od 6% do 12%, ki velja večno!

PRIDRUŽI SE KLUBU